TARIK SURESI VE ANLAMI

1- Ve-ssemâ-i ve-ttârik 2- Vemâ edrâke mâ-ttârik 3- Ennecmu-śśâkib 4- İn kullu nefsin lemmâ 'aleyhâ hâfiz 5- Felyenzuri-l-insânu mimme hulik 6- Hulika min mâ-in dâfik 7- Yahrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib 8- İnnehu 'alâ rac'ihi lekâdir 9- Yevme tublâ-sserâ-ir 10- Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir 11- Ve-ssemâ-izâti-rrac 12- Vel-ardi żâti-ssad 13- İnnehu lekavlun fasl 14- Vemâ huve bil-hezl 15- İnnehum yekîdûne keydâ 16- Ve ekîdu keydâ 17- Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveyda

ANLAMI

1- Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene! 2- O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? 3- Karanlığı delen yıldızdır. 4- Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın. 5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın. 6- O, atılan bir sudan yaratıldı. 7- O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. 8- Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kadirdir; 9,10- Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. 11,12,13- Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. 14- O asla bir şaka değildir 15- Onlar bir tuzak kuruyorlar; 16- Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. 17- Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.