REMİL İLMİ NEDİR

Güncelleme tarihi: 27 Eki 2019

Remil ilmi MÖ yaşamış bir peygamber olan Hz Danyal tarafından öğretilmiştir bu peygamberin zamanında kahinlik çok ilgi görürmüş. Padişahlar devamlı kahinlerden bilgi alırmış. Hz. Daniyal büyük kehanetlerde bulunup büyük kahinleri geride bırakmış. 

İşte remil ilmi Daniyal peygamberin geleceği ve geçmişi öğrenmeye yarayan parapsikolojiyle matematiği içinde bulunduran bir kehanet sanatıdır. Remil İlmi diğer bölümler de de bahsettiğimiz gibi geleceğin ve geçmişin olaylarını doğruya en yakın sonuçla bilmemizi sağlayan mucizevî bir kehanet ilmidir. Bu ilmin bir peygamber ilmi olarak tarihte tezahür etmesi ve bulunduğu asra ( MÖ 605-562) büyük bir damga vurması ve sonraki asırlarda dünyanın en büyük imparatorluklarında imparatorlar tarafından büyük ilgi görmesi ve halk arasında bilgeler vasıtasıyla kullanılması günümüze kadar ulaşmasında çok önemli unsurlardandır.

Remil İlmi, bulunduğu tarihten itibaren 1800’lü yıllara kadar elit devlet sistemi içinde özellikle doğu devletlerinde birçok çıkmaza girmiş olayların içinden çıkılmasını sağlamıştır. Devlet adamlarının atanmasında, savaşa girilip girilmemesi hakkında dahi asrın en ünlü Remil İlmi bilgelerinin (remmallerin) bakımlarından faydalanılmıştır.

Cenabı Hak , Kuran-ı Kerim ' in Cin sûresi 26. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurmuştur:

"Mugayyebatı yani bütün gizlileri bilmek yalnız Allah ' a (CC) mahsustur. Gaybını da hiç bir ferde açıklamaz , ancak resullerinden ve razı olduğu kimselerden dilediğine onun bazısını bildirir. "

İlm -i remil peygamberlerden Danyal (AS) a verilmiş bir mucizedir.Remilde 16 değişik şekil vardır .Bu şekiller 32 hat ve 32 noktadan meydana gelmiştir .Her hat iki noktaya denk gelmektedir ki 32 hattan 64 nokta çıkar. Remilin 32 noktasını da bunlara ilave edince yekun 96 olur ki ebced le hesap edilmiş olan Danyal (AS)' ın ismine denk gelir .Remil ilmini halka öğretmiştir.Bu itibarla bu ilme çalışıp öğrenebilenlere bazıhususlarda müşkillerini halletme imkanı verilir.Bugün dünyada harikalar meydana getiren bilgisayarların esası da hat ve noktalarla yapılmış 16 şeklin muhtelif sentezlerinden meydana getirilen bağlarla düzenlenmektedir. 

16x 16 =256 eder ki Cenabı Hakkın NUR ismine denk gelmektedir.NUR isminin anlamı : İstediği kişilere ve gönüllere maddi ve manevi yönden ilim ve irfan dağıtan demektir .

Mahsusatı yani elle tutulan şeyleri görebilmek için ışık , makulatı yani zevken bilinen şeyleri idrak edebilmek için de irfan nurunu devamlı surette ihsan ve inayet buyuran ve bütün varlığı kavrayan Zat-ı İlahinin bir tecelli ve zuhuru nurudurRemilin başlangıç ve kökü hakkında kısaca bilgi verebildim kanısındayım.Şimdi Remil in nasıl atılacağını şekillerini , işaret etikleri manaları kısaca yazarak siz değerli ziyaretçilerimizi elden geldiği kadar aydınlatmaya çalışacağım.Remil atmakta bir çok usüller vardır .Remil Arapça kum demektir . Çok eski zamanlarda kağıt henüz yaygın olarak kullanılır olmadığından atılan remiller kum üzerine yazıldığı için ismi ilmi remil kalmıştır . Kağıdın icadından sonra atılan remiller aynı sistemle kum yerine kağıt üzerinde yapılmaya başlanmıştır .Remil atmada kolaylık olmak üzere bazı memleketlerde zar kullanılmıştır.Şöyle ki remil attırmak isteyen kimselere 16 kere zar attırılarak gelen zarın tek veya çift oluşuna göre (tek sayılar için nokta ve çift sayılar için çizgi) remil tablosu düzenlenerek sonradan yoruma geçilirdi.Bundan başka yine bazı yerlerde kolaylık olması bakımından 16 remil şeklinin her birinden 4 er adet küçük kağıt parçalarına yazılıp bükülerek bir torbaya konur ve remil attırmak isteyen kimseye niyet ettirildikten sonra torbadan kağıtlar birer birer çektirilerek remil tablosu düzenlenir ve yoruma geçilirdi. Remil İlmi halk arasında da büyük ilgi görmüştür. Kimi rivayetlerde önemli eşyasını bir arazide kaybeden kişi zamanın Remil İlmi uzmanlarına başvurduğu ve bulunduğu söylenir. Başka bir örnekte definelerin aranmasında Mısır’da kullanıldığı rivayet edilir. Halk arasında bu kullanımlar dışında hemen hemen hayatın her noktasında kullanılan ve bozulmaya uğramamış yegane kehanet sistemidir.

1800’lü yıllardan sonra günümüze kadar sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların ilgi alanlarının değişmesi, maddeye bağlı bilimlerin gelişmesiyle birçok ilim gibi Remil sanatıda unutulmaya yüz tutmuştur ama gerçek ilimlerden birisidir

Geçmiş perdesi görüle bilir açıktır bakmasını bilene ALLAH ın dilediğine geçmiş perdesinide gelecek perdesinide açar ama gelecek perdesi yanlızca ALLAH a aittir gelecekten haber verdiğini söyleyenlere inanmayın gelecek hakkında kimse bişey görmez hepsi önsezidir geçmiş perdesi açık bir insan olarak gelecek konusunda önsezi yapmaya mecbur kalmam durumunda gerçeğe en yakın sonucu remil ilmiyle almaktayım çünkü bu konuda hak olan ilim budur ama tekrar belirtmeliyim ki ALLAH tan başka kimse geleceği göremez gelecekle ilgili söylenenlerin tamamı sadece önsezidir ama gerçek bir ilim sahibi bakım yaparsa size geçmişte yaşadığınız tüm olayları görebilir geçmiş farklı bi perde ama geleceği bilmek yanlızca ALLAH a mahsus bir olaydır