Nazar, Göz Değmesi

Güncelleme tarihi: 27 Eki 2019

Nazar, Göz Değmesi : Nazar, Kalem Suresi 51,52 ayetlerde anlatılmıştır. Allah buyurur ki; O inkar edenler Kurân'ı işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi.O mecnundur diyorlardı. İbni Kesir bu ayeti nazar değmesi olayının gerçek olduğuna delil olarak gösterir. Nitekim Peygamber efendimiz bir hadislerinde Nazar gerçektir. Öyle ki insanı diri diri mezara, deveyi kazana bile sokar buyurmuşlardır.

Çünkü Nazar Hak'tır, asla inkar edilemez Allah'u Teala Kur'ân'ı Keriminde kendi sözüyle bizlere belirtmiştir.

Pek çoğumuzun bilmediği, pek çoğumuzun da varlığına cahilce itiraz ettiği bir tehlikeyi anlatmak istiyorum Nazar. Bu tehlike emin olunuz ki, bugün ruhsal ve manevi rahatsızlık hisseden ve bunu doktor doktor gezip tedaviye gayret sarfeden fakat bu konuda en ufak bir mesafe bile alamayan insanlarımızın rahatsızlığının baş sebebidir Nazar yalnız müslümanlar arasında değil, gayri müslimler arasında da nazar (göz değmesi) inancı vardır.

Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın vuku bulduğunu kabul etmişler; fakat bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar (göz değmesi) olayı gerçekten vardır, fakat bu nasıl meydana gelmektedir? İşte ilim adamları bunu keşfedememişlerdir

Yüce Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor:   O inkâr edenler Zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman, sanki seni gözleriyle (nazar edip) yıkacaklardı. (Kin ve kıskançlıklarından) hâlâ “kuşku yok o bir mecnundur” diyorlar. Gerçekte o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür. (Kalem – 51 – 52)

   Esedoğulları içinde baktığı bir şeye hemen nazarı dokunan keskin gözlü biri vardı. Develer bile onun keskin bakışına dayanamaz, hastalanıp derhal yere yıkılırdı. Kur’an okurken nazar edip Peygamberimizi de yere yıksın ve gülünç olsun diye müşrikler onu Mekke’ye dâvet ettiler. Bir gün Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kur’an okurken, o keskin bakışlı kimse sürekli Peygamberimize baktığı halde, Rabbimizin özel koruması altında olan Peygamberimize bir zarar veremedi. İşte bu olay üzerine bu âyet-i kerîme geldi ve Yüce Allah durumu Peygamberimize haber verdi.

Göz değmesi (Nazar) gerçek midir?    Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    Göz değmesi (nazar) gerçektir. (Buhârî – Müslim – Ebû Dâvûd – İbni Mâce – Ahmed İbni Hanbel)    Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Göz değmesi (nazar) insanı mezara ve deveyi kazana götürür. (Râmûz’ül- Ehâdis)

   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Göz değmesi gerçektir. Eğer kaderi geçen bir şey olsaydı, göz değmesi geçerdi.(Müslim – Ahmed İbni Hanbel – Hâkim)

   İlk çağlardan beri insanların ilgisini çeken ve aralarında tartışma konusu olan göz değmesi, Asrı Saadet’te de gündeme gelince, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Göz değmesi gerçektir” buyurarak, göz değmesinin hayâl ve hurâfe olmayıp gerçek olduğunu belirtmiş, “İnsanı mezara ve deveyi kazana götürür” buyurarak, tehlikeli boyutlarına işaret etmiş ve “Eğer kaderi geçen bir şey olsaydı, göz değmesi geçerdi” buyurarak, göz değmesinin kader sınırlarını zorlasa da Yüce Allah’ın takdirini geçemeyeceğini ve paniğe gerek olmadığını vurgulamıştır.. medyum evran ın uzmanlık alanı olan manevi sorunlar arasında nazarda vardır medyum evran nazar konusunda kesin çözüm sunmaktadır