Miftahul Cennet Duası

Güncelleme tarihi: 27 Eki 2019


Miftahul  Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır.  Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, “Ya Muhammed!  Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden önce hiç bir peygambere bu dua verilmedi. Ey Muhammed! Bu duayı her kim okursa kıyamet günü geldiğinde yerinden kalkacak, burağa binecek (burak peygamberimizin (s.a.v.) Miraç’ta bindiği binektir.) mahşer halkı “Bu hangi peygamber?” diyerek hayrete düşecekler. O anda nida edilene göre; “Bu bir peygamber değildir, sadece dünyada Miftahul cennet duasını okumuştur.

Hak Teala kendisine bunu bahşetti. Rıdvan cennetlerinin kapısını ona açtı.” Bu duayı okuyan herkes nurdan tahtların üzerinde oturur, akrabalarına şefaat eder. Üzerinde taşıyanlar borçluysa gayb kapıları açılır, hastaysa şifa bulur, her türlü kazadan ve eladan korunur. Bu duayı okuyanın dilekleri kabul olur, halkın yanında aziz olur.

 • "Bismillahirrahmanirrahim

 • Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbic'alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy'ul alim.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a'yünin vec'alna lil müttekıyne imama.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey'in kadir.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbena efrığ Aleyna hayran ve teveffena müslimin.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Fe se yakfikelhümüllahü ve hüves semiy'ul alim.

 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

 • Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram

 • Bi rahmetike Ya Erhame'r rahimiyn."

DUA’NIN ANLAMI Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. BAKARA 163 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Mü’minun 97 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de. Mü’minun 29 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!İbrahim 40 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür ‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. Furkan 74 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler.Taha 25-28 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz A’raf, 123 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.araf126 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Al-i İmran, 193 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın Enbiya 89 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür . “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. Furkan 65 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. İsra 24 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. Bakara 137 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allahım! Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım! Bize merhamet et,Ey merhametlilerin en merhametlisi!