KURAN-I KERİM'DE HURMA VE ÖNEMİ

Bir çok ayet ve hadiste önemle bahsedilen hurma ile ilgili bilgileri Kayseri medyum evran sizler için yazdı Kur'an-ı Kerim'de geçen hurma ile ilgili / içinde hurma geçen ayetlerin mealleri


Bakara Sûresinin 266 . Ayetinde


Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun; himayeye muhtaç çocukları var iken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırga vursun da orası yanıversin? Allah düşünesiniz diye size âyetlerini böyle açıklıyor.


En'âm Sûresinin 99 . Ayetinde


O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için (Allah'ın varlığını gösteren) ibretler vardır.


En'âm Sûresinin 141 . Ayetinde


O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.


Ra'd Sûresinin 4 . Ayetinde


Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah'ın varlığını gösteren) deliller vardır.


Nahl Sûresinin 11 . Ayetinde


Allah o su ile size; ekin, zeytin ,hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.Nahl Sûresinin 67 . Ayetinde


Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.


İsrâ Sûresinin 90,91,92,93 . Ayetinde


Dediler ki: "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz." De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim."


Kehf Sûresinin 32 . Ayetinde


Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk.


Meryem Sûresinin 23 . Ayetinde


Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi.


Meryem Sûresinin 25 . Ayetinde


"Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün."Tâ-Hâ Sûresinin 71 . Ayetinde


Firavun, "Demek, ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ'ya) inandınız ha! Şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz."


Mü'minûn Sûresinin 19 . Ayetinde


Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.Şu'arâ Sûresinin 146,147,148. Ayetinde


"Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmışhurmalıklardagüven içinde bırakılacak mısınız?"Yâsîn Sûresinin 34,35 . Ayetinde


Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?2Yâsîn Sûresinin 39 . Ayetinde


Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.Kâf Sûresinin 9,10,11 . Ayetinde


Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.


Kamer Sûresinin 20 . Ayetinde


İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

Rahmân Sûresinin 11 . Ayetinde


Orada meyve(ler) ve salkımlıhurma ağaçlarıvardır.Rahmân Sûresinin 68 . Ayetinde


İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.Haşr Sûresinin 5 . Ayetinde


(Savaş gereği,)hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.Hâkka Sûresinin 7 . Ayetinde


Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.Abese Sûresinin 27,28,29,30,31,32 . Ayetinde


Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler

,hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.