Kara büyülerin hepsinin çözümünü medyum evran tarafından yapılmaktadır

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2021

Kara büyü kötü emeller için yapılan büyülerdir. Şeytani bir iştir ve cinlerle yapılır. Kan, kemik, tırnak, saç teli, domuz yağı, idrar v.s gibi materyallerle yapılır. Kara büyüde kullanılan kan ve kemik bazen bir hayvan bazende bir insan kanı yada kemiğidir. Kara büyü yapmak yada yaptırmak için mezar kazıp, ölü kemiği temin eden insanlara çok sık rastlanmaktadır. Kara büyü, Enokyan alfabesiyle yada İbranice, Süryanice veya Aramice gibi lisanlarla hazırlanır. Büyü yapmak için temin edilen materyale bu lisanlarda tılsımlar yazılır ve bazı kelimeler telaffuz edilir.

Ayrıca kara büyü cin, şeytan gibi bedensiz varlıkların yardımıyla yapılır. Avrupa’dan, Asya’ya, Amerika’dan, Afrika’ya kadar dünyanın bir çok ülkesinde büyü yapmak ve yaptırmak yaygın bir gelenektir. Lavey ile başlayan ve Roma Katolik inancının çöküşünü simgeleyen staanist uygulamalarla kara büyü sıkı fıkıdır. Dünya’nın çeşitli ülkelerinde özel olarak kara büyü ayinleri düzenlenir. Bu ayinlerde büyü yapmak için, kan, ceset parçası, insan ve hayvan kemikleri, kötü kokulu tütsüler, bakire kızlar vs. gibi şeyler kullanılır. İslam inancına göre büyü yapmak ve yaptırmak en büyük günahlardandır.

Niçin kara büyü yapılır?

1-    Herhangi bir insanın ölmesi için

2-    Evli yada birbirini seven iki insanı ayırmak için

3-    Herhangi birinin nasibini ve rıskını bağlamak için

4-    Birinin dilini yada uykusunu bağlamak için

5-    Seni sevmeyen birini kendine bağlamak için gibi çeşitli nedenlerle kara büyü yapılır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’ede büyü yapıldı

Hz. Aişe annemizden rivayet edildiğine göre Lehip Bin Asam isimli bir Yahudi tarafından Peygamberimize tarak, kıl ve hurma kabuğu ile büyü yapılmış bu büyüde Ziervan kuyusuna atılmıştır. Peygamber Efendimiz günlerce yapılan büyünün etkisi altında kalıp, bu büyü mübarek vücuduna ve gözüne isabet etmiş fakat peygamberliğine bir zarar gelmemiştir, Ancak uzun süre zevceleri ile ayrı kalmıştır.

Kara büyü olarak adlandırılan büyülerin çok farklı türleri vardır. Bunların bir kısmı çok karmaşık aşamalara sahipken bazıları çok basit biçimde yapılabilmektedir. Fakat basit görünen kara büyülerde tılsımlı sözcükler vardır. Bu tılsımlı sözcükler hiçbir kitapta yazılmamakta sadece sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Kara Büyüde ceset parçaları, idrar, kan, karga, kedi (kara), kurbağa, kurt kanı, timsah dişleri, toprak (mezarlıktan), tüy (kara tüy) yarasa (gözleri ve kanı) kullanılmaktadır. Siyah (kara) olan bazı hayvanların kanları ve tüy derileride kullanılmaktadır.

Kara büyülerin en sık yapılanları ve yapılış tarzı ile amaçları şöyle sıralanabilir:

Domuz yağı büyüsü

En sık yapılan kara büyülerden biridir. Kapı eşiklerine domuz yağının sürülmesi suretiyle yapılan çok etkili bir ayırma ve karı kocayı soğutma büyüsüdür.

Nohut büyüsü

Belli sayıda nohutun alınarak bir vekf kağıdı ile birlikte toprağa gömülmesi biçiminde yapılmaktadır. Amaç insanları birbirine düşürüp aralarında husumet çıkarmaktır. “Aile dağıtan büyü” olarak da bilinir.

Sabun büyüsü

Bir kalıp sabuna iğneler batırılır ve sabun kalıbı bir kuyuya atılır. Sabun eriyip iğneler düştüğünde büyünün tesiri ortaya çıkar. Sabun kalıbı kişinin bedenini temsil eder. İğne kalıpta nereye batırılmışsa vücutta oraya denk gelen yerde bir illet (hastalık) peyda olur.

Saç büyüsü

Saç büyüsü, hem bağlama hem de kara büyü olarak iki farklı biçimde uygulanabilen bir büyüdür.  Bağlama büyüsü şeklinde kullanıldığında amaç kişileri birbirine aşık ettirmedir. Bu nedenle kara büyü olarak algılanmaz. Ancak saç büyüsünün bir de ayırma ve soğutma yönlü kullanılması söz konusudur. Ayrıma büyüsü biçiminde kullanıldığında tesirli bir kara büyüdür.

Yumurta büyüsü

Yumurtanın akı ile sarısının ayrılıp birkaç gece bekletilmesi esasına dayanan bir kara büyüdür. Yumurtanın sarısı kadını, akı ise erkeği temsil etmektedir. En sık yapılan soğutma büyülerinden biridir.

Papaz büyüsü

İplere düğüm atılmak sureti ile yapılan kara büyülerden biridir. Kişilerin adındaki harf sayısı kadar iplere düğüm atılır ve ipler üzerinde tılsımlı sözcükler okunur. Bozdurulması en zor büyülerden biri olarak kabul edilir.

Yaprak büyüsü

Saç büyüsünde olduğu gibi hem bağlama hem de soğutma büyüsü olarak kullanılabilen etkili bir büyüdür. Diğer kara büyülerin aksine etkisi uzun süre geçtikten sonra ortaya çıkar. Bu nedenle yaprak büyüsüne “sinsi büyü” adı da verilir.

Vefkler  ile yapılan kara büyüler

Hüddam yolu ile kara büyü yaptırmak

Tehdit edilerek insanlara hizmet ettirilen cinlere hüddam denilmektedir. Birçok kişinin çeşitli yollarla seytani cinlere sahip oldukları ve bu cinler sayesinde birçok zor işi rahatlıkla yaptırdıklarını bilmekteyim Yine bu cinler eliylede kara büyüler yaptırılıp insanlara zarar verile bilmektedir ve medyum evran bu noktada da tüm insanlara kesin ve net çözüm sunmaktadır