EL-MÜNTEKİM İSMİ ŞERİFİ

El – Müntakim isminin Özellikleri, Fazileti ve faydaları :

EL-MÜNTAKİM ismi de “KAHHAR” ve “CEBBAR” isimleri gibi,Allah (c.c)’nın kahredici isimlerindendir. Düşmanlar ve intikam almak için üzerlerine okunur. Kahredici isimlerin başında gelen bir isimdir. Havas alimleri bu ismin AZRAİL (a.s)’ın zikri olduğunu söylemişler.muntekim_44

Her gün (630) defa “YA MÜNTAKİM” diye zikreden kimseye hiç bir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğraşanların kendileri zarara uğrarlar.

Kahır ve helakı hak etmiş bir kimseye 7 gece üst üste (3969) kere “YA MÜNTAKİM” okuma ve sonunda “Ya rabbi, Ya Cebbar,Ya müntakim! sana sığınıyorum, falan kimseden hakkımı ve intikamımı al!” diye dua etse,Allah(c.c) mazlumun hakkını alır, ahını yerde bırakmaz.

Zalimin zulmünden kurtulmak için günde 100 defa “Ya Müntakim celle celâlühû” ismi şerifini okursa Allah’ın yardımını görür.

Cinlerin musallat olduğu birine karşı 630 kere  “Ya Müntakim celle celâlühû” ism-i şerifi okunursa o kişi derdinden kurtulur.

Her gün 639 kere “Ya Müntakim celle celâlühû” zikrine devam edene hiç kimse kötülük yapamaz.

Ya Müntekim ismini okuyan Haksızlığa uğrayan kimse Okumaya devam ederse Cenabı Hak , Hakkını o zalim kimseden alıverir.

Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Zulüm ve fenalıktan korunurlar.

Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.