BÜYÜ NEDİR

Güncelleme tarihi: 6 Ağu 2018


Büyü, bir kişinin şahsi iradesine tamamen sahip olmak ve ona istediği şeyi yaptırabilmek adına, Allah’ın yazdığı kadere karşı gelerek, cinler aracığı işe yapılan işlemlerdir ve kesinlikle haramdır.

Kur’anı Kerim’de büyü ile ilgili olarak en geniş bilgi Bakara Suresi’nin 102. ayetinde verilmektedir.

Bu ayette Cenab-ı Hakk, şöyle buyurmaktadır:

"Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Hâlbuki Süleyman asla kâfir olmadı. Fakat o şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Hâlbuki o iki melek : ‘Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın büyü yapmaya cevaz verip de kâfir olma’ demedikçe bir kimseye öğretmezlerdi. İşte bunlardan kişi ile karısını ayıracak şeyler öğreniyorlardı, fakat Allah'ın izni olmadan bununla hiç kimseye zarar verebilir durumda değillerdi. Onlar, kendilerine zarar verecek, faydası dokunmayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim satın alırsa, ahirette onun bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Fakat karşılığında canlarını sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu bilselerdi!"

Yukardaki ayetten, büyü öğretmenin, öğrenmenin ve yapmanın, şirk ve küfür olduğunu anlamaktayız. Yüce Allah’ın buyruğuyla Babil toplumuna indirilen Harut ve Marut adlı iki melek, halkı aydınlatarak şirk ve küfürden, sihirbaz kâfirlerin şerrinden korumak, tevhidi hâkim kılmak amacıyla, istismar yoluyla büyünün de kendisine dayanılarak yapıldığı “bilgi”yi öğretmişlerdi. Bilgi haram değil, ancak bunun istismar edilmesi, şirk ve küfre alet edilmesi haramdır.

Daha sonraları şeytanlar/Yahudiler, sırf kendi uydurmaları olan sihri/büyüyü ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirileni, insanlara ve o zamanki İsrailoğulları'na saptırmak maksadıyla öğretiyorlardı. Fakat kaydettiğimiz gibi o iki meleğe indirilen şey, aslında bir sihir değil, fakat fesat ehlinin elinde küfre vesile olabilecek bir bilgi iken, şeytanlar bunu yalnızca sihir yapmak için öğretmişlerdir. Halbuki Harut ile Marut bunu öğretecekleri zaman "Biz bir fitneyiz, bu öğreteceğimiz şeyler fitneye müsaittir, kötüye kullanılması da küfürdür. Sakın sen bunu sihir yapmada kullanıp da küfre girme!" demedikçe ve bu yolda nasihat etmedikçe kimseye bir şey öğretmemişlerdi.

Yukarda anlattığım üzere Babil'de Harut ve Marut adlı iki melegin ögrettiklerini kötüye kullanıp kendi amaçlarına göre değiştirerek büyüleri meydana getirdiler o zaman meydana gerlen büyüler çeşitlenerek yapılmaya devam ederek günümüze kadar gelmiştir ve insan hayatını tamamen olumsuz etkiler o kadar ki büyünün etki etmediği alan yoktur hayatımızda ve büyünün

Büyü Belirtileri

 • Büyü yapılmış kişinin gece uykuları düzensizleşir, genellikle uyuyamama ya da uykudan ani uyanma gibi sıkıntılar yaşamaya başlar.

 • Rüyasında anlamsız varlıklar, kedi, köpek, akrep, yılan gibi hayvanlar görür.

 • Tıbben çözülemeyen boyun ve baş ağrıları olur.

 • Takip edilme hissi kapılır.

 • Eskiye oranla halsizlik, yorgunluk, sinirlilik hissi

 • Bir kişiye aşırı bağlanma, bu kişinin tüm olumsuz yönlerine rağmen bu kişiden kopamama

 • Eşlerin arasını açmak için büyü yapıldığı zaman eşler daha önce birbirleri ile çok iyi anlaşırken büyü sonrası eşler adeta birbirinden nefret etmeye başlar.

 • Kısmet bağlama büyüsü yapılmış ise erkek ya da bayan fark etmez evlenmek isterler, kısmetleri çıkar fakat bir türlü evlenemezler, vazgeçerler.

 • Büyü yapılmış bir kişinin evine girdiğiniz zaman içiniz daralır, hemen oradan ayrılmak istersiniz.

 • Eşler birbirlerine cinsel yaklaşımda bulunmak istemezler.

 • Yeni geline büyü yapılırsa, damattan nefret eder.

 • Özellikle iş hayatında kendisine rakip gördüğü kişiye büyü yaptırıldığı zaman bu kişi iş yerindeki kişiler tarafından itibar görmemeye başlar

 • Ticaret yapan bir kişinin kazancı gayet iyi iken birden satışları düşer.

 • Bazı insanlar defalarca evlenir fakat her seferinde anlaşamazlar boşanırlar.

Ve büyünün kesin çözümüde MEDYUM EVRAN ın uzmanlık alanıdır


1 yorum