Ahir zaman ne demek? Peygamberimize göre

Ahir zaman, zamanın devri oluşunu kabul edenler için geçerli olan bir kavramdır. İnsan, doğar; büyür ve ölür. Bu gelişme içerisinde ahir zaman yaşanılan en zor zamanı ifade eder. Kıyamet kopmadan önce yaşanılan son zaman olan ahir zaman nedir? Peygamber efendimize göre ahir zaman ne anlama gelir?

Ahir zaman ile ilgili birçok hadis ve söz vardır. Kıyametin ne zaman kopacağına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte ahir zaman kıyametten önce yaşanılan son dönemi ifade eder. Bu açıdan hangi zamanı kapsadığı tam olarak bilinmemektedir.

Ahir zaman kısaca dünya hayatının kıyametten önceki son durağıdır. Rivayetlere göre ahir zaman döneminde birçok olay ve belirtiler yaşanacaktır.

Kuran-ı Kerim'De ahir zamanın yaşandığını gösteren bazı belirtiler ifade edilmiştir. Bunlar, sarhoşluk veren içkinin çoğalması, zinanın yaygınlaşması ve ilimden uzaklaşmak, zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması gibi durumlardır.

Ahir zaman insanları arasında çatışmaların çıkacağı söylenir. İnsanların İslam dininden uzaklaşması ve İslam'ı gösteriş için kullanılması gibi olaylar ahir zaman insanları arasında yaygınlaşacaktır. Her türlü kötülüğün mübah sayılacağı ve düzenbazlığın kol gezeceği zaman ahir zaman'dır.

Dünya çağında ekonomik sıkıntılar baş göstermesi de ahir zaman belirtileri arasında yer alır.

Hadislerde ahir zaman

Hadislerde Kuran’a nispetle daha fazla kıyametten bahsedildiği görülmektedir. Ahir zamanın ve kıyametin yakınlaştığının belirtileri daha ayrıntılı olarak zikredilmekte, mü'minler uyarılmakta, tavsiyelerle yönlendirilmektedir. Bazı hadislerde ise dünyanın ömrü (yaşı) ve kalan zamanına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. (bkn. Kıyamet) Kıyametin alametleri:” 1. Ortalığı kaplayacak ve insanlara zarar verecek bir duman, 2. Deccal, 3. Dâbbetü'l-arz (yer canavarı veya yaratığı), 4. Güneşin Batı'dan doğması, 5. Îsâ'nın inmesi, 6. Yecüc ve Mecüc adı verilen yaratıkların yeryüzüne yayılmaları, 7-9. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında üç büyük toprak hareketi (çökme olayı), 10. Yemen taraflarından başlayacak bir ateş kümesi” [2]

  • Enes anlatıyor: "Resulullah buyurdular ki: "Kıyamet kopmadan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mü'min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar." [3]

  • Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.[4][5]

  • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…[6][7]

  • İnsanlar arasında biseksüellik artacak [8]

  • İnsanlar Allah'ın varlığını açıkça inkâr etmedikleri sürece kıyamet kopmayacak [9]

  • Kıyamet yaklaştığında; taylasan giyilmesi çoğalır, ticaret artar, mal çoğalır, mal sahibine malı için tazim edilir, fuhuş yayılır, çocuklar amir durumuna gelir, kadınların sayısı artar. Sultan zulüm eder, eksik ölçü ve tartı yapılır, bir adamın köpek yavrusunu yetiştirmesi kendi çocuğunu yetiştirmekten kendisine daha cazip gelir. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez ve gayri meşru çocuklar çoğalır, hatta yol ortasında adam kadınla yakınlaşır. İnsanlar, kalpleri kurt olduğu halde koyun postuna bürünürler, o zaman da insanların en iyi görüneni "müdahin" (kötülükleri gördüğü halde karışmayıp, kendi işine bakan) olanıdır.